Financování

Protože je naše činnost nevýdělečná, založili jsme transparentní bankovní účet tak, aby veškerý pohyb financí z účtu byl kdykoliv kontrolovatelný. Na konci každého ročníku zahraniční geografické exkurze dochází k vyúčtování s účastníky. Ti mohou část nebo celý přeplatek věnovat pořadatelům exkurze, čímž se stávají dárci. Nakládání s veškerými darovanými financemi je opět zcela transparentní. V sekci využití darů můžete sledovat, na co byly Vaše dary využity. V současné době plánujeme dary využívat na tři kategorie položek:

  • 1. Vedení webové stránky (roční poplatek)   
  • 2. Sleva na budoucí zájezdy pro nejtalentovanější žáky (žáci získávají body za své studijní výsledky a aktivitu podle předem stanovený kritérií), resp. sleva pro všechny žáky
  • 3. Nákup vybavení (turistické potřeby, kuchyňské potřeby na společné vaření apod.

Odkaz na náš transparentní účet: https://transparentniucty.moneta.cz/homepage/-/transparent-account/247782956

Přispěj na fungování exkurze v příštích letech

Klikni na úvodní stránku našeho webu, kde najdeš podrobnější informace včetně QR kódů pro příspěvek/dar.