Zahraniční geografická exkurze

Koncept zahraniční geografické exkurze pro žáky gymnázia vychází z mých zkušeností z vysoké školy, konkrétně z Ústavu botaniky a zoologie, který každoročně pořádá botanické exkurze pro své studenty do různých částí Evropy. Podle mého názoru je tento koncept aplikovatelný také pro střední školy. Vzhledem k naplněnému školnímu roku však tuto akci pořádáme až v prvním červencovém týdnu, jako jakousi odměnu za absolvování celého roku v knihách, sešitech, prezentacích. Rád bych, aby naši žáci skrze tuto doufám každoroční akci měli možnost navštívit nejrůznější části Evropy. Cestování je hitem moderní doby, rozvíjí osobní dovednosti a posouvá životní zkušenosti. Akci bychom rádi nabízeli také našim absolventům a udržovali tak dlouhodobé vztahy mezi školou a jejími bývalým žáky. Jsem rád, že mě mí kolegové geografové v této myšlence podpořili, a koncept se tak od roku 2022 začíná naplňovat! Děkuji.  

Dosavadní pořádané exkurze a jejich PROGRAM:

Aktuálně pořádaná exkurze (2024): 

Po úspěšném zdolání dvou kontrastních míst Evropy, severní Itálie a Litvy se i v rámci již třetí zahraniční geografické exkurze podíváme do lokality, která se od dvou předcházejících liší v mnoha ohledech. Jsme si jistí, že tato exkurze nabídne zatím nejširší spektrum různých aktivit, a zařadí se mezi ty historicky vůbec nejoblíbenější. Nezbývá než si přát, aby nám vyšlo počasí i všechny další okolnosti, které nám přály i v minulých letech. V neposlední řadě opět doufám ve skvělou partu, která zaručí hladký a nezapomenutelný průběh této exkurze. Přihlas se, a buď u toho s námi. Více informací v sekci "Černá Hora 2024".


Přispěj na fungování exkurze v příštích letech

Aby bylo financování exkurze co nejvíce přehledné, byl pro její účely založen TRANSPARENTNÍ ÚČET. Přispěním drobné částky nám můžete pomoci v příštích letech navštívit vzdálenější destinace, příp. nabídnout slevu na zájezd nejnadanějším z přihlášených žáků podle námi předem stanovených kritérií. Všichni vyučující si exkurzi hradí sami. Veškeré dary míří našim žákům. Do poznámky platby prosím zadejte identifikační poznámku - bez ní bude Váš dar považován za anonymní. Jedná se o dar fyzické osobě, nakládání s ním však lze aktivně sledovat pod odkazy níže. Za jakýkoliv dar na účet níže velmi děkujeme.

Odkaz na TÚ: https://transparentniucty.moneta.cz/homepage/-/transparent-account/247782956

Podrobný přehled pohybů na účtu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RjKu7E_imXnKQw2tCp5I-btJRd12Cpc3vBrLvip3QwI/edit?usp=sharing

Příspěvek 100,-
Příspěvek 100,-
Příspěvek 200,-
Příspěvek 200,-
Příspěvek 500,-
Příspěvek 500,-

Pokud Vám naše práce dává smysl, a měli byste zájem o přispění vyšší částky, prosím kontaktujte mě na email harasek1993@gmail.com